บริษัท ปัทมสูตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 
สถานที่ตั้ง :  เลขที่  89  ซอบอุดมสุข 27 ถนนสุขุมวิท 103

                  แขวงบางนา  เขตบางนา  กทม.  10260
 
โทรศัพท์   :  02-3982288 (อัตโนมัติ  10  เลขหมาย)
 
มือถือ        :  081-310-7800, 081-909-7988        
 
โทรสาร     :  02-3982289
 
อีเมล         :  admin@g7-battery.com

 

แผนที่

 

 

CONTACT US
  89 ซอบอุดมสุข27 ถนนสุขุมวิท103  แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
  pattamasoot@g7-battery.com
  02-3982288 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย), 081-310-7800, 081-909-7988, Fax. 02-3982289

  G7Battery
 
  
view